Varför välja en grön städfirma

Varför välja en grön städfirma

Idag är vår miljöpåverkan stor då vi dagligen släpper ut mängder av gifter i vår miljö. Trots att ett stort ansvar vilar på de större företagen har även varje individ ett ansvar för att vi tillsammans ska kunna nå de globala målen för en hållbar utveckling.

Miljövänliga rengöringsmedel

En städfirma som har fokus på miljön väljer bland annat att städa med miljövänliga rengöringsmedel. Ett stort missförstånd är att det blir renare med starkare rengöringsmedel, vilket det faktiskt inte blir. Det finns många naturliga antibakteriella medel såsom såpa som egentligen räcker väldigt långt för renligheten.

Fönsterputsning Stockholm

Något en städfirma stockholm ofta hjälper till med är just att putsa fönster. Du kanske känner dig skeptisk huruvida det faktiskt finns miljövänliga rengöringsmedel för fönsterputs Stockholm. Men det finns det faktiskt. Det finns både kemiskt framställda medel som är vänligare för miljön och helt växtbaserade medel för fönsterputs som är doftsatta med eteriska oljor. Även när man anlitat någon för flyttstädning vallentuna kan man ibland ha tur och hitta miljövänliga alternativ.

Väljer du därför en grön städfirma för att sköta din fönsterputsning Stockholm har du tagit en del av ditt personliga ansvar för att släppa ut mindre gifter i vårt hav. Det är också bra att själv byta ut sina vardagliga rengöringsmedel till miljövänliga alternativ.

Miljövänlig fönsterputs

Vill du veta vilken typ av fönsterputs som används av den städfirman du valt kan du alltid fråga dem. Är det en städfirma som uppger sig för att tänka på miljön kan du med största sannolikhet även kunna ge förslag på vilken typ av fönsterputs du vill använda för din städning. En städfirma som ofta hjälper till med fönsterputs till ett bra tips är hemstädning danderyd som dom är kända för.

Du kanske har specifika krav på att endast använda växtbaserade rengöringsmedel. Därför är det alltid en bra idé att kommunicera med den städfirman du vill anlita eller redan anlitar för att få den typ av fönsterputs du önskar. Att påverka innebär att göra skillnad vilket är viktigt att göra för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Gröna alternativ

Till den allmänna städningen använder de flesta ett mångsidigt rengöringsmedel som ofta kallas allrent. Det går att använda på de flesta ytor och är därför väldigt vanlig på grund av dess lätt avfettande egenskaper. Mängder av rengöringsmedel slängs ut i avloppen dagligen. Det finns dock miljövänliga alternativ. Hemstädning vallentuna är smidigt eftersom dom som bor i norrort ofta har tunga jobb och därför behöver hjälp med städningen hemma.

En städfirma med miljötänk använder därför gröna rengöringsmedel. Såpa är bland annat en typ av rengöringsmedel som är helt naturlig och inte skadlig för miljön. Andra vanligt använda rengöringsmedel som är naturliga är ättika och citron.

Arbetar för mindre koldioxidutsläpp

En miljömedveten städfirma verkar dessutom för att minska koldioxidutsläppen. Vissa gör det genom att samåka och städa hus och lokaler i samma område vid ett tillfälle. Andra gör det genom att endast åka kollektivtrafik förutom i nödfall.

Det viktiga är att en miljömedveten städfirma alltså oftast tänker på miljön ur flera aspekter och inte bara ur en aspekt. Många gröna städfirmor väljer dessutom miljövänligt kontorsmaterial och verkar för att kunder ska använda elektronisk faktura i stället för pappersfaktura.

Gröna investeringar

Det finns även de städfirmor som tar steget längre och dessutom investerar en del av sina intäkter i värdefulla miljöarbeten som pågår i omgivningen. Investeringarna kan exempelvis gå till så kallade hållbara fonder. Hållbara fonder är fonder som stöttar miljöfrågor, sociala frågor och affärsetik. Det innebär att fonderna bland annat investerar i företag som verkar för att lösa de globala hållbarhetsmålen.

De hållbara fonderna stöttar alltså företag som arbetar för att minska skadorna på vår miljö. Det kan vara genom att utveckla nytt bränsle, minska fabriksutsläpp och forska kring något miljömässigt viktigt. Vissa fonder investerar exempelvis i förnybar energi såsom solenergi, vindkraftverk och vattenverk. Andra fonder investerar i sophantering och biologisk mångfald. Ja, det finns många företag som arbetar för ett mer hållbart samhälle som de olika fonderna investerar i.

Lämna ett svar