Vad är skillnaden på en advokat och en jurist?

För de som inte är insatta inom juridik kan det ibland vara svårt att veta vad skillnaden är mellan exempelvis en advokat, en jurist, en familjerätt jurist eller någon annan förgrening inom lagväsendet. Det finns många olika yrkesroller som man kan ta när man har studerat juridik, och advokat är bara en av många. Men vad är då skillnaden mellan en advokat och en jurist, eller någon annan förgrening? Låt oss förklara.

Vad är en jurist och vad jobbat de med?

För att sammanfatta det på ett konkret sätt kan man säga att en jurist är en typ av expert eller rådgivare, medan en advokat försvarar åtalade i rättegångar eller andra rättstvister. En jurist är expert på lagar och förordningar och arbetar oftast på företag eller andra instanser som är i behov är juridisk rådgivning. Deras uppgifter kan vara att se över kontrakt, eller bara se till så att ett företag inte hamnar i tvister eller bryter mot juridiska regler. Det finns dessutom olika typer av jurister, som kan jobba med olika saker beroende på vilken byrå eller vilken roll de har. En familjejurist Norrköping arbetar med familjerätt, exempelvis vårdnadstvister eller andra familjeangelägenheter.

Vad är en advokat och vad jobbar de med?

En advokat däremot, är expert på försvar. De arbetar med att försvara åtalade i rättegångar och tar sig an klienter som är anklagade för brott. Det kan vara allt från våldsoffer, till renodlade brottslingar – alla har rätt till en advokat. Det finns dessutom en mängd olika typer av advokater, åklagare, domare och andra roller som ingår i rättegångar. Men kortfattat så sysslar de med försvar eller att åtala brottslingar. De jobbat, precis som jurister, också på en juristbyrå där de antingen är anställda eller partners – beroende på deras status inom företaget.

Lämna ett svar