När göra rörinspektion Stockholm?

Bor du i ett gammalt hus eller har du planer på att köpa? Eller ligger du vaken och oroar dig för läckage eller stockningar i rören? Beställ en rörinspektion och sov bättre om nätterna.

Varför rörinspektion Stockholm

För att veta varför en rörinspektion är så viktig, måste vi börja med att se på livslängden på vanliga rör. Gjutjärnsrör kan hålla mellan 40 och 80 år. Här kan ändå sämre förhållanden förkorta livslängden avsevärt, så alla håller inte ens i 40 år. Vissa plaströr kan vi inte rekommendera överhuvudtaget, utan de bör bli ersatta snarast. Andra plaströr med annan sammansättning kan hålla upp till 100 år. Alltså är livslängden på plaströr 0-100 år.

Förutom de förväntade livslängderna på rör i olika material, har förhållanden i huset stor inverkan på den faktiska hållbarheten. Också korrosionsskydd och annat material runt rören spelar stor roll. Därmed blir det i princip omöjligt att samla in så mycket teoretisk information om dina rör, för att kunna räkna ut hur länge de håller.

Rörinspektion Stockholm

Just i Stockholm finns antagligen vartenda tänkbart material på den svenska marknaden representerat. Miljöerna varierar förvånansvärt mycket och dokumentationen över rörinstallationer kan vara bristfällig om huset är gammalt. Därför lönar det sig i Stockholmsområdet att beställa en rörinspektion så fort du har minsta misstanke om att det kan vara något fel på rören. Detta gäller särskilt dig som funderar på att köpa eller sälja. Det säger sig självt att dåliga rör kan få förödande konsekvenser.

Vad innebär rörinspektion

Under en rörinspektion för man ner en kamera i rören och filmar insidan. Du som kund får vanligen tillgång till hela filmen, men du får också en professionell bedömning om vilket skick rören är i. En rörinspektion kan visa hål och förträngningar, stopp i avloppet och skador som håller på att göra hål.

Efter en rörinspektion får du också anvisningar för hur du ska fortsätta. Behöver du stambyte, relining eller spolning? Eller kan du tryggt avvakta och lita på att rören håller?

Lämna ett svar