Därför strular äldre avlopp

Avlopp i äldre hus kan orsaka problem med jämna mellanrum men vad beror det på?
Historiskt sett så har man hört att det var mer sällan att man behövde spola avlopp.

När man byggde hus förr så var man ofta generös med dimensionerna på avloppsrören och det berodde mycket på att det inte skulle bli stopp så lätt men det är bara halva sanningen.
Rören skulle alltså klara av stora mängder vatten på en gång där man skulle kunna diska, tappa ur vatten ur badkaret samtidigt som någon går på toaletten och spolar.
Dåtidens toaletter spolade ut allt vatten på en gång och rymde många fler liter vatten än vad dagens moderna toaletter gör.
Dagens toaletter har vattenbesparing och mindre tankar vilket i sin tur innebär att det man spolar ut fastnar lättare och medför att man får ringa avloppsjour.

Äldre avloppsrör har inte alltid så bra lutning som dom man bygger in i moderna husbyggen vilket medför att saker ligger kvar samtidigt som vattnet rinner ut.
Det som fastnar kvar torkar och är i vägen samtidigt som alltmer kan fastna på denna platsen, detta innebär att man får utföra en spoling avlopp för att lösa det på ett snabbt och enkelt sätt.
Det är även så att äldre avloppsrör inte är så jämna vilket möjliggör att saker fastnar lättare om man spolar med en mindre vattenmängd.

Lösningen på detta problemet är emellertid enkel, antingen så börjar man spola mer och gärna en eller två gånger extra vid varje besök.
Även kortare besök som man inte använder toalettstolen på kan man passa på att spola en extra gång.
Vill man undvika dom extra kostnaderna som vattenförbrukningen medför så kan man investera för framtiden genom att utföra en relining på sina rör.
En relining innebär kort sagt att man klär om sina rör på insidan med ett jämnare material.

Lämna ett svar